Επικοινωνία

Κ. ΝΑΝΤΙΑ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ
C. Nadia Seremetakis

διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέας

Δημόσια – Παιδαγωγική Δράση /Πολιτισμική Διαχείριση

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ–ΔΗΜΟΣΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (public anthropology)
  • Συνεργασίες με κινηματογραφιστές και φωτογράφους για τη δημιουργία βίντεο και φωτογραφικών εκθέσεων με θέματα «φυσική καταστροφή – σεισμός» και «περιβάλλον» στα πλαίσια εκπαιδευτικού – πολιτιστικού προγράμματος – δια βίου εκπαίδευσης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιμέλεια σχετικών φωτογραφικών δοκίμιων και εκθέσεων.
  •  Σύμβουλος στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health OrganizationRegional Office for Europe, Copenhagen.
  •  Σύμβουλος Υπουργού Υγείας, επι θεμάτων: “Μετακινούμενοι πληθυσμοί» / “εκπαίδευση της δημόσιας υγείας” / “διεθνείς σχέσεις”.
  • «Προσκεκλημένoς παρατηρητής» στο διεθνές Φεστιβάλ Βιέννης (Vienna Festival 2000).
  • Συνεργασία με την επιτροπή Δράσεων Συνεργασίας με την Τοπική Κοινωνία και την Περιφέρεια του Παν/μίου Πελοποννήσου, όπως ορίστηκε από την Σύγκλητο.
  • Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος Καθημερινός Πολιτισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων Πανεπιστημίου και Περιφέρειας: culture.uop.gr

seremetakis.com | 2024 © All rights reserved