Επικοινωνία

Κ. ΝΑΝΤΙΑ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ
C. Nadia Seremetakis

διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέας

Δημόσια – Παιδαγωγική δράση

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
(public anthropology)

  • Έχει συνεργαστεί με κινηματογραφιστές και φωτογράφους για τη δημιουργία βίντεο και φωτογραφικών εκθέσεων με θέματα «φυσική καταστροφή – σεισμός» και «περιβάλλον» στα πλαίσια εκπαιδευτικού – πολιτιστικού προγράμματος – δια βίου εκπαίδευσης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει επιμεληθεί σχετικά φωτογραφικά δοκίμια και εκθέσεις.
  • Έχει διατελέσει Σύμβουλος στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization) Regional Office for Europe, Copenhagen και Σύμβουλος Υπουργού Υγείας, επι θεμάτων: “Μετακινούμενοι πληθυσμοί» / “εκπαίδευση της δημόσιας υγείας” / “διεθνείς σχέσεις”.
  • Έχει συμμετάσχει ως «προσκεκλημένoς παρατηρητής» στο διεθνές Φεστιβάλ Βιέννης (Vienna Festival 2000).
  • Συνεργάστηκε με την επιτροπή Δράσεων Συνεργασίας με την Τοπική Κοινωνία και την Περιφέρεια του Παν/μίου Πελοποννήσου, όπως ορίστηκε από την Σύγκλητο.
  • Ανέλαβε , με απόφαση Συγκλήτου, ως επιστημονικός υπεύθυνος το Πρόγραμμα Καθημερινός Πολιτισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων Πανεπιστημίου και Περιφέρειας (2011). http://culture.uop.gr

Next Post

Previous Post

seremetakis.com | 2019 © All rights reserved