Επικοινωνία

Κ. ΝΑΝΤΙΑ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ
C. Nadia Seremetakis

διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέας

Βίντεο

http://culture.uop.gr/video-3/2-kathimerinos/24-video1         or    https://www.youtube.com/watch?v=riiEj2xW__Q

«Μαθητές και δάσκαλοι, φοιτητές και καθηγητές, πολίτες και πολιτιστικοί φορείς

ανασκάπτουν τη γλώσσα, τις καθημερινές πρακτικές και τις δικές τους αισθητήριες

εμπειρίες και μνήμες και ανακαλύπτουν και προτείνουν εναλλακτικές απεικονίσεις

της γεύσης και της αισθητήριας εμπειρίας.»

Στα πλαίσια της εκδήλωσης ΓΕΥΣΗ και ΜΝΗΜΗ, του Προγράμματος ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Bλ. περισσότερα βίντεο στο http://culture.uop.gr

Next Post

Previous Post

seremetakis.com | 2019 © All rights reserved